Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

 

 

Splošni pogoji koriščenja

 

Raziskava zadovoljstva zaposlenih

 

platforma Pulser.online

https://zadovoljstvozaposlenih.si/

 

 

Uvod

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih je izvedena prek platforme Pulser.online na spletnem naslovu https://zadovoljstvozaposlenih.si/ v lasti Alma Career d.o.o. (v nadaljevanju:

Deloglasnik), davčna številka: 69560099, Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Tomaž Berkopec.

Cilj raziskave zadovoljstva zaposlenih je dati podjetju, ki sodeluje v anketi (v nadaljevanju

Udeleženec) orodje za oceno zadovoljstva zaposlenih in ozaveščanje javnosti na upravljanje s človeškimi viri. Raziskava tudi določa, za katera podjetja je najbolje delati v Republiki Sloveniji glede na izkušnje in zaznave zaposlenih v teh podjetjih.

 

Nagrada „Najboljši delodajalec

V raziskavi lahko sodelujejo podjetja vseh velikosti, vendar se lahko samo delodajalci z več kot 20 zapsolenimi uvrstijo na seznam najboljših delodajalcev.

Delodajalci, ki uporabljajo brezplačno različico, se ne uvrstijo v nagrado za najboljšega delodajalca.

 

Brezplačna različica ankete

Brezplačna različica ankete je na voljo samo podjetjem, ki izvajajo anketo

zadovoljstvo zaposlenih prvič.

Brezplačna različica ankete o zadovoljstvu zaposlenih se izvaja prek spleta in po izteku raziskave je Udeležncu dostopno poročilo, ki vsebuje:

1. splošna ocena zadovoljstva zaposlenih

2. 3 najboljše in 3 najšibkejše kategorije

3. 3 najboljše in 3 najslabše ocenjena vprašanja

 

Zasebnost

Udeleženec sodeluje v raziskovanju prostovoljno. Deloglasnik bo udeležencem dajal informacije v zvezi z opravljeno raziskavo, ki niso javne in so zaupne in/ali zasebne narave.

Izraz „zaupne informacije“ pomeni podatke, ustne in/ali pisne (shranjene na katerem koli mediju), ki so bile posredovane v času raziskave s strani stranke in so bili kot taki

opredeljeni ter so namenjene izključno za izvajanje raziskovalnega procesa. Zaupnost informacij iz tega člena se ne uporablja v primerih, ko zahteve za informacije izhajajo iz veljavnih predpisov Republike Slovenije ali prihajajo od pooblaščenih organov.

Deloglasnik si pridržuje pravico do uporabe zaupnih informacij za namene skupinske analize podatkov, na podlagi katerih bo objavil 10 najbolje uvrščenih podjetij. Nagrado bodo prejela 3 podjetja v kategoriji velikih podjetij, 3 podjetja v kategoriji srednjih podjetij, 3 podjetja v kategoriji malih podjetij in eno podjetje v kategoriji “Best new entry”. Ime in logotip udeleženca, če ni eden izmed treh najboljših, ni objavljen.

Nagrada "Best new entry" je podeljena podjetju, ki prvič izvaja raziskavo, in to je tudi doseglo najboljšo oceno zadovoljstva zaposlenih v konkurenci s podjetji, ki prvič izvajajo anketo.

Deloglasnik se glede na dane zaupne podatke zavezuje, da bo omejil

dostop do zaupnih informacij samo na osebe, katerih uradne dolžnosti pomenijo

zbiranje in analiziranje teh informacij za zgoraj navedeni namen, ne glede na to, ali so osebe zaposleni v Deloglasnik ali pa so zunanji sodelavci, katerim Deloglasnik lahko po potrebi zaupa del dela.

 

Obveznosti udeležencev

Udeleženec se zaveže:

1. zagotoviti ustrezen vzorec glede na velikost podjetja in oddelkov v podjetju v skladu s pogoji, ki so navedeni na spletni strani www.zadovoljstvozaposlenih.si v primeru, da želi podjetje sodelovati na natečaju za nagrado "Najboljši delodajalec"

2. pridobljeni anketni vprašalnik in zaupne podatke hraniti znotraj podjetja (drugim pravnim osebam le teh ne bo posredoval)

zagotavljati zaupne podatke subjektom)

3. zagotoviti enakovredno udeležbo vsem zaposlenim

4. obvestiti zaposlene, za kakšen namen bodo uporabljeni njihovi poslovni e-poštni naslovi v primeru, ko opravljajo raziskavo prek spletnih anket

5. razdeliti navodila sodelujočim zaposlenim, ki jih priskrbi Deloglasnik v primeru izvajanja raziskav prek tiskanih obrazcev

6. vnesti podatke o sodelujočih zaposlenih na ravni skupine: izobrazba, število zaposlenih in njihovi elektronski naslovi; število zaposlenih se šteje za število

zaposlenih ob pričetku raziskave o zadovoljstvu zaposlenih ne glede na možne poznejše spremembe

7. poravnati račun za izvedbo raziskave v zakonskem roku

 

Udeleženec sprejema tudi:

Raziskava je odprta za vse zaposlene s polnim ali skrajšanim delovnim časom in ki

so zaposleni najmanj 3 mesece, ne glede na vrsto zaposlitve.

Deloglasnik svetuje, da v anketi ne sodelujejo zaposleni, ki so med raziskavo na bolniškem ali porodniškem dopustu daljšem od treh mesecev.

 

Obveznosti Deloglasnika

Deleglasnik se zavezuje:

1. izvaja raziskave v roku dogovorjenem z udeležencem

2. dostaviti navodila vsem zaposlenim, če udeleženec navede veljavne e-poštne naslove

zaposlenih

3. prikaže rezultate raziskav na platformi Pulser.online po zaključku raziskave

4. objavi seznam 10 najbolje uvrščenih udeležencev (3 podjetja v kategoriji velikih podjetij, 3 podjetja v kategoriji srednje velikih podjetij, 3 podjetja v kategoriji malih podjetij in eno podjetje v kategoriji “Best new entry”

5. prikazati udeležencem primerjalne rezultate raziskav (primerjava z drugimi udeleženci) ob koncu tekočega leta

6. Deloglasnik bo po zaključku raziskave, torej po opravljeni storitvi, predložil račun. Cene raziskave o zadovoljstvu zaposlenih temeljijo na skupnem številu izpolnjenih

vprašalnikov (na spletu in/ali tiskane) in vključitev možnosti filtriranja. Uradni cenik je naveden na spletni strani: www.zadovoljstvozaposlenih.si

7. Deloglasnik bo eno leto po raziskavi trajno izbrisal e-poštne naslove zaposlenih, ki so bili vneseni s strani udeleženca ter katere se je uporabljalo izključno za pošiljanje obvestil in opomnikov pri spletnem načinu izvajanja raziskave

 

Nepravilnosti

V primeru, da bodo v postopku izvajanja ankete ugotovljene nepravilnosti, bo Deloglasnik pisno obvestil udeleženca in rezultati raziskave ne bodo upoštevani v postopku določanja najbolje uvrščenih udeležencev.

Raziskavo se lahko ponovi enkrat a le na željo udeleženca. Deloglasnik bo za ponovitev ankete poslal nov račun za izvajanje raziskave po rednih cenah brez možnosti za popust.

Vse morebitne spore se bo reševalo sporazumno. V kolikor sporazum ni mogoč, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Deloglasnik je del skupine ALMA CAREER: Deloglasnik.si / poslovi.infostud.com / posao.ba / profesia.sk / jobs.cz / monster.cz / monster.fi / cv.ee / cvonline.lt / cv.lv / workania.hu / monster.hu / monsterpolska.pl / duapune.com / jobtiger.bg / vrabotuvanje.com.mk / prekoveze.me / ejobs.ro /

 

Alma Career d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana

Zapri